สนามส่งลูกและรับลูกกีฬาแบดมินตัน

แบดมินตัน
แบดมินตัน

 

ผู้เล่นที่มีสิทธิ์ส่งตอนเริ่มต้นของแต่ละเกมจะส่งหรือรับลูกในสนามส่งด้านขวา เมื่อผู้เล่นฝ่ายนั้นไม่ได้คะแนนอีกนัยหนึ่งคะแนนเกมนั้นคือเลขคู่และสนามส่งต้องเป็นทางซ้ายหากว่าคะแนนในเกมนั้นเป็นเลขคี่ ส่วนผู้เล่นที่เป็นผู้รับตอนเริ่มต้นของแต่ละเกม จะรับหรือส่งลูกในสนามส่งลูกด้านขวา เมื่อผู้เล่นฝ่ายนั้นไม่ได้คะแนน หรือคะแนนในเกมนั้นเป็นเลขคู่ และในสนามส่งลูกด้านซ้าย เมื่อคะแนนในเกมนั้นเป็นเลขคี่

ถ้าฝ่ายส่งทำ “เสีย” หรือลูกไม่อยู่ในการเล่น เพราะลูกตกลงบนพื้นสนามของฝ่ายส่ง ผู้ส่งหมดสิทธิ์ส่งลูก โดยผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่ได้คะแนน การส่งลูกทุกครั้ง ต้องส่งจากสนามส่งลูกสลับกันไปยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อ 12 และข้อ 14 ห้ามผู้เล่นส่งลูกก่อนถึงเวลาที่ตนเป็นผู้ส่ง หรือรับลูกก่อนถึงเวลาที่ตนเป็นผู้รับ หรือรับลูกส่งติดต่อกันสองครั้งในเกมเดียวกัน ยกเว้นตามที่ได้กำหนดไว้ในกติกาข้อ 12 และข้อ 14

การทำ”เสีย” ถ้าในขณะเล่น ลูกขนไก่ตกลงบนพื้นนอกเส้นเขตสนาม (กล่าวคือ ไม่อยู่บนหรือภายในเส้นเขตสนาม) ลอดผ่านหรือลอดใต้ตาข่ายไม่ข้ามตาข่ายถูกเพดาน หรือฝาผนัง ถูกตัวผู้เล่น หรือเครื่องแต่งกายผู้เล่นหรือถูกวัตถุหรือตัวบุคคลภายนอกที่อยู่ใกล้เคียงล้อมรอบสนาม (ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่สิทธิความเห็นชอบของภาคีสมาชิก)ที่จะลงมติหรือความเห็นและการตัดสินที่ยุติธรรมที่สุด

อุปกรณ์การเล่นแบดมินตัน

อุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้แร็กเก็ตหรือว่า ลูกขนไก่ หรืออุปกรณ์ต้นแบบทุกชนิด ซึ่งใช้ในการเล่นแบดมินตันให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆทางสหพันธ์ของแบดมินตันนานาชาติจะเป็นฝ่ายที่กำหนดทุกอย่าง หรือผู้ผลิต หรือองค์กรแห่งชาติหรือสมาชิกองค์กรนั้น ๆ

แร็กเกต ต้องปราศจากวัตถุอื่นติดอยู่หรือยื่นออกมายกเว้นจากส่วนที่ทำเพื่อจำกัดและป้องกันการสึกหรอชำรุดเสียหายการสั่นสะเทือนการกระจายน้ำหนักหรือการพันด้ามจับให้กระชับมือผู้เล่นและมีความเหมาะสมทั้งขนาดและการติดตั้งสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว และต้องปราศจากสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้เล่นเปลี่ยนรูปทรงของแร็กเกต

การเสี่ยงก่อนเริ่มเล่น จะต้องทำการเสี่ยง ฝ่ายที่ชนะการเสี่ยงมีสิทธิ์เลือกตามกติกาข้อ หรือ ส่งลูกหรือรับลูกก่อน เริ่มเล่นจากสนามข้างใดข้างหนึ่ง ฝ่ายที่แพ้การเสี่ยง มีสิทธิ์ที่เหลือจากการเลือก ระบบการนับคะแนนแมทช์หนึ่งต้องชนะให้ได้มากที่สุดใน 3 เกม เว้นแต่จะไม่กำหนดเป็นอย่างอื่นในประเภทชายคู่และประเภทชายเดี่ยวทางฝ่ายไหนได้คะแนนก่อนก็ชนะในเกมนั้นไปแต่มีข้อยกเว้นตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในข้อ 7.5

ในประเภทหญิงเดี่ยว ฝ่ายที่ได้ 11 คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้น ยกเว้นตามที่ได้กำหนดไว้ในกติกาข้อ 7.5ฝ่ายส่งลูกเท่านั้น เป็นฝ่ายได้คะแนนผู้ส่งลูกจะส่งลูกไม่ได้ถ้าผู้รับลูกยังไม่พร้อม แต่ถือว่าผู้รับลูกพร้อมแล้วพยายามตีลูกที่ส่งมากลับไปในประเภทคู่ คู่ขาจะยืน ณ ที่ใดก็ได้ โดยไม่บังผู้ส่งลูกและผู้รับลูก