ฝึกหลักการรุกและหลักการรับกีฬาฟุตบอล

สโบเบด
สโบเบด

การที่จะเล่นกีฬาฟุตบอลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของการเล่นนั้นจะต้องมีการฝึกฝนของการรุกและการรับในตำแหน่งในการยืนต่างๆที่มีหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันออกไป การที่จะเล่นด้วยเป็นระบบนั้นจำเป็นจะต้องมีโค้ชเข้ามาช่วยในการทำการสอนบอกวิธีการเล่นในตำแหน่งนั้นอย่างชัดเจนจึงสามารถนำไปสู่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตรูปแบบในการฝึกนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปอยู่ที่โค้ชจะฝึกในรูปแบบไหนยกตัวอย่างเช่นการฝึกด้วยตัวผู้เล่นมีจำนวน 4 คนมีวิธีการดังนี้ จะมีผู้เล่นจำนวน 3 คนจะเป็นการเล่นเป็นผู้เล่นฝ่ายรุก ลักษณะในการเล่นนั้นจะใช้พื้นที่ด้านกว้างของสนามฟุตบอลมาทำการสอนและการเล่นหรือฝึกซ้อมในครั้งนั้น จะมีผู้เล่น 2 คนจะคอยประคองเทคนิคที่ใช้ในการส่งหรือผ่านบอลนั้นจะใช้การผ่านบอลโดยขวางสนาม

แทคติคที่นำมาใช้จาโค้ชผู้ทำการสอนคือ พยายามเปิดบอลหรือเป็นการเปิดตำแหน่งการยืนแบบตั้งรับ จะมีผู้เล่นจำนวน 1 คนที่จะเป็นผู้เล่นฝ่ายรับการที่จะเล่นหรือฝึกซ้อมในตำแหน่งของฝ่ายรับนั้นจะต้องมีความรวดเร็วในการเคลื่อนที่หรือร่างกายมีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก จะมีหน้าที่ดึงจังหวะหรือเป็นถ่วงการทำเกมรุกในครั้งนั้นให้มีความช้าลงของการกระทำผู้เล่นฝ่ายรับ เพื่อเป็นการชะลอให้ผู้เล่นคนอื่นมาช่วยเพราะเหลือแค่คนเดียวในกรอบเขตโทษ จึงต้องหาวิธีการในการแย่งบอลของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโดยอาศัยเทคนิคความสามารถเฉพาะตัว และไหวพริบในการแย่งเพราะฝ่ายรุกมีจำนวน 3 คน

เมื่อเกมการแข่งขันจะต้องเล่นเกมรับของกีฬาฟุตบอล การที่จะเล่นเกมรับได้นั้นมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าควรเล่นในรูปแบบใด เช่น การที่จะเล่นเกมรับได้นั้นเมื่อมีประตูนำผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เมื่อมีตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม หรือเป็นอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นแนวทางการทำทีมของโค้ชดังนั้นเมื่อเกมนั้นจะต้องทำการเล่นเกมรับจะต้องมีปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วย

1. มีสมาธิและมีความมั่นใจ การที่จะเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีใจรักในกีฬาชนิดนี้และที่ขาดไม่ได้คือต้องมีไหวพริบหรือเป็นการตั้งสมาธิในการเล่นพร้อมกับมีความมั่นใจในขณะทำการแข่งขัน เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่นการที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ทำเกมรุกเข้ามาใกล้เขตเส้นขอบเขตโทษและผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสในการยิงเพื่อทำประตูมากครั้ง จิตใจของผู้เล่นฝ่ายรับจะต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาและความมั่นใจที่จะเข้าสกัดกั้นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามและที่สำคัญจะต้องพร้อมที่จะทำเกมสวนกลับทันทีเมื่อมีโอกาส

2. ควบคุม หมายถึง ในการควบคุมนั้นจะต้องไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายรุกพาบอลเข้ามายังกรอบเขตโทษโดยง่ายและจะต้องมีการยืนตำแหน่งที่มั่นคงเพื่อเป็นการไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายรุกมาถึงบริเวณที่มีความอันตรายในการทำประตู และจะต้องมีการควบคุมผู้เล่นฝ่ายรุกคือ การคุมผู้เล่นแบบติดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือผู้เล่นฝ่ายรุกได้โอกาสในการครองบอล และผู้เล่นอีกคนหนึ่งค่อยที่จะสอดขึ้นมาเพื่อทำประตูดังนั้นผู้เล่นฝ่ายรับจะต้องคอยติดตามไปด้วยอยู่เสมอ