กีฬา กระโดดสูง กระโดดข้ามรั้ว แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์
แทงบอลออนไลน์

การวิ่งกระโดดสูง แทงบอลออนไลน์

การกระโดดแบบ western form

การกำหนดก้าววิ่ง มุมของทางวิ่งประมาณ 45 องศากับไม้พาด จำนวนก้าว 8 ก้าว แทงบอลออนไลน์ ระยะทางวิ่งประมาณ 37-41 ฟุต เมื่อวิ่งมาถึงจุดกระโดดต้องจดเท้าลงในลักษณะเตรียมสปริงตัว ในก้าวที่ 8 ให้ก้าวยาวกว่าปกติและเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย น้ำหนักตัวอยู่เหนือจุดกระโดดแล้วเหวี่ยงเท้าขวาขึ้นข้างบนและไปข้างหน้า แขนทั้งสองเหวี่ยงขึ้นข้างบนพร้อม ๆ กัน ปลายเท้าซ้ายเขย่งขึ้นเต็มที่ เมื่อตัวลอยขึ้นจากพื้นให้ดึงขาซ้ายขึ้นสู่ระดับเหนือไม้พาด เท้าขวาเหยียดออก แขนทั้งสองเหยียดไปข้างหน้า ลำตัวตะแคงลงทางด้านซ้ายขนานกับไม้พาด เมื่อลำตัวลอยสูงสุดให้ตวัดขาขวาลงลำตัวจะพลิกคว่ำ และข้ามไม้พาดไป ลงสู่พื้นด้วยเท้าซ้ายพร้อมกับมือทั้งสอง

การวิ่งกระโดดสูงท่า Fosbury Flop   SBO

การวิ่งก่อนกระโดด จะมีทางวิ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นทางตรงกับส่วนที่เป็นทางโค้ง ให้ส่วนที่วิ่งเป็นทางตรง 3-6 ก้าว ส่วนที่วิ่งเป็นทางโค้งอีก 4-5 ก้าว การวิ่งในทางตรงลำตัวต้องยืดตรงและเพิ่มความเร็วการวิ่ง แทงบอลออนไลน์ เอนตัวเข้าทางโค้งระหว่างวิ่งทางโค้ง ขณะที่วิ่งก่อนกระโดด ช่วงก้าวสุดท้ายให้สั้นกว่าปกติเล็กน้อย แล้วกระโดดอย่างรวดเร็ว เหวี่ยงขาให้ขาท่อนบนสูงขนานพื้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับเหวี่ยงแขนทั้งสองขึ้นให้กำปั้นสูงในระดับศีรษะ เมื่อลอยตัวข้ามไม้พาด เหวี่ยงแขนซ้ายที่เป็นแขนนำข้ามไม้พาดไปก่อน และยกสะโพกขึ้นระหว่างที่กำลังผ่านไม้พาดเก็บคางชิดอกและเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้น แทงบอล

วิ่งกระโดดข้ามรั้ว

เป็นการวิ่งไปตามลู่วิ่งและกระโดดข้ามรั้วตามระยะทางและความสูงของรั้วที่กำหนดโดยมีระยะทางมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขัน คือ
ชาย 110 เมตร และ 400 เมตร
หญิง 100 เมตร และ 400 เมตร แทงบอลออนไลน์
ในแต่ละช่องวิ่งมีรั้วทั้งหมด 10 ตัว
ตารางแสดงจำนวนก้าวจากท่าตั้งต้นถึงรั้วแรกจำนวนก้าววิ่งและระหว่างรั้ว

หลักทั่วไปของการวิ่งกระโดดข้ามรั้ว  SBOBET

1. เท้าหน้า เป็นเท้าที่ยกเตะขึ้นข้ามรั้ว โดยยกเข่าขึ้นจนขาท่อนบนขนานกับพื้น ขณะข้ามบนรั้ว ส้นเท้า ยื่นไปข้างหน้าแล้วกดลงหน้ารั้วให้จุดสัมผัสพื้นอยู่ใต้ลำตัว

2. เท้ากระโดด แทงบอลออนไลน์ เมื่อถีบตัวส่งขึ้นเพื่อข้ามรั้วแล้วให้เหวี่ยงข้ามรั้วในการที่จะก้าวต่อไป โดยที่เข่างอเป็นมุมฉาก ความสูงของเข่าขึ้นอยู่กับความสูงของรั้ว เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับเท้าหน้า

3. แขน ปฏิบัติเหมือนท่าวิ่ง เพื่อช่วยในการทรงตัวและสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของขา โดยงอศอกและชิดลำตัว ถ้าเหวี่ยงออกข้างมากเกินไปตัวจะเอียง ในขณะที่เท้าหน้าเตะขึ้นให้เหวี่ยงแขนตรงข้ามไปข้างหน้า แทงบอลออนไลน์

4. ลำตัว การก้มตัวไปข้างหน้าขึ้นอยู่กับความสูงของรั้ว ถ้ารั้วสูงมากก็ก้มตัวไปข้างหน้ามากขึ้น

5. การวิ่งผ่านเส้นชัย ใช้วิธีเดียวกันกับวิ่งเข้าเส้นชัยของการวิ่งทุกระยะ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.