สายคาดเอวกีฬา “ยูโด” แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์
แทงบอลออนไลน์

ยูโด แทงบอลออนไลน์ กับสายคาดเอวที่บอกถึงระดับความสามารถ 

ในอดีตประเทศญี่ปุ่นได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนเกาะน้อยใหญ่ต่างๆมากมาย โดยคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าตนนั้นเป็นลูกของพระอาทิตย์ แทงบอลออนไลน์ แต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันทำให้ไม่สามารถอยู่รวมกลุ่มกันได้ ทำให้มีการแข่งขันแย่งชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและบารมี โดยในสมัยนั้นพวกนักรบของญี่ปุ่นได้มีการฝึกการต่อสู้ที่เรียกว่า แทงบอลออนไลน์ ยูยิสสู้ ซึ่งก็คือกีฬายูโดในปัจจุบัน

กีฬายูโดนั้นเป็นกีฬาที่ใช้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ในระยะประชิดด้วยมือเปล่า แทงบอลออนไลน์ โดยในปัจจุบันนี้กีฬาชนิดนี้ก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่มาก และมีผู้ที่สนใจเรียนศิลปะการต่อสู้เกี่ยวกับกีฬายูโด โดยผู้ที่เรียนกีฬายูโดนี้จะมีระดับและสายคาดเอวที่บ่งบอกถึงระดับความสามารถของผู้เรียน ดังนี้

1. ระดับคิว คือระดับของนักเรียนทั่วไป ซึ่งเป็นระดับก่อนสายดำ

2.ระดับดั้ง คือระดับของผู้นำ ซึ่งในระดับนี้ก็มีการแบ่งระดับออกเป็นชั้นๆอีก ดังนี้

-รองสายดำ ชั้น 5 สายคาดเอวสีขาว

-รองสายดำ ชั้น 4 สายคาดเอวสีเขียว

-รองสายดำ ชั้น 3 สายคาดเอวสีฟ้า

-รองสายดำ ชั้น 2 สายคาดเอวสีน้ำตาล

-รองสายดำ ชั้น 1 สายคาดเอวสีน้ำตาลปลายดำ แทงบอล

-สายดำ ชั้น 1 สายคาดเอวสีดำ

-สายดำ ชั้น 2 สายคาดเอวสีดำ

-สายดำ ชั้น 3 สายคาดเอวสีดำ

-สายดำ ชั้น 4 สายคาดเอวสีดำ

-สายดำ ชั้น 5 สายคาดเอวสีดำ

-สายดำ ชั้น 6 สายคาดเอวสีขาวสลับแดง หรือ สีดำ

-สายดำ ชั้น 7 สายคาดเอวสีขาวสลับแดง แทงบอลออนไลน์ หรือ สีดำ

-สายดำ ชั้น 8 สายคาดเอวสีขาวสลับแดง หรือ สีดำ

-สายดำ ชั้น 9 สายคาดเอวสีแดง หรือ สีดำ

-สายดำ ชั้น 10 สายคาดเอวสีแดง หรือ สีดำ

โดยสีของสายคาดเอวนี้จะสามารถบ่งบอกได้ถึงระดับความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ว่าแต่ละคนนั้นมีความสามารถมากแค่ไหนและถึงแม้กีฬาชนิดนี้จะเป็นกีฬาการต่อสู้ แต่ก็ควรระลึกไว้เสมอด้วยว่ากีฬาชนิดนี้คือกีฬาที่สุภาพและมีความอ่อนโยน แทงบอลออนไลน์ โดยในสถานที่ฝึกนั้นคือสถานที่ที่ควรสำรวมทั้งร่างกายและจิตใจอยู่เสมอด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.