การเล่นกีฬาเซปักตะกร้อให้มีความปลอดภัย

ตะกร้อ
ตะกร้อ

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อให้มีความปลอดภัย ผู้เล่นกีฬาเซปักตะกร้อจะไม่ได้รับอันตรายจากการเล่นแม้แต่น้อยเลยหากผู้เล่นได้อุปกรณ์และร่างกายที่เตรียมพร้อมอย่างเพียงพอแต่สิ่งที่ผู้เล่นควรคำนึงถึงความแลอดภัยในการเล่นมีดังนี้

1. การแต่งกายจะต้องรัดกุม ถูกต้องตามกฏระเบียบเพราะเครื่องแต่งกายมีส่วนช่วยในการเคลื้อนไหวร่างกาย เสื้อผ้าที่ใส่ในการแข่งขันจะต้องไม่คับหรือหลวมจนเกินไป ต้องมีขนาดที่กระชับพอดีควรใส่ถุงเท้ารองเท้าให้ถูกต้องด้วย

2. ก่อนการเล่นตะกร้อควรมีการอบอุ่นร่างกายทุกครั้งเพื่อให้จิตใจและร่างกายมีความพร้อมที่จะเล่นและเพื่อลดอาการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้ออีกด้วย ให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

3. ผู้เล่นจะต้องมีร่างกายที่พร้อมคือไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นหรือจะต้องไม่มีอาการป่วยด้วย

4. ก่อนการลงเล่นในสนามควรสังเกตรอบๆสนามก่อนว่ามีเศษไม้เศษวัสดุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ ถ้าหากว่ามีก็ควรเก็บทำความสะอาดเสียก่อน

5. ขณะเล่นตะกร้อผู้เล่นต้องทำการตรวจสอบลูกตะกร้อเสมอว่ามีการขำรุดหรือไม่ถ้าหากลูกตะกร้อแตกหักควรเปลี่ยนใช้ลูกใหม่ทันที

6. ในการเล่นตะกร้อทุกครั้งต้องรู้จักประมาณตนเสมอว่าควรเล่นแค่ใหน ไม่หักโหมจนเกินไปจนอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้อได้ หรืออาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านอื่นๆด้ด้วยเช่นกัน

7. ผู้ที่กำลังหัดเล่นอยู่ควรเลือกใช้ลูกตะกร้อที่มีขนาดเบาและควรมีสิ่งช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บด้วย เช่น อาจจะใส่ถุงเท้าหนาๆ ใช้ผ้าโพกศีรษะเป็นต้น แค่ผู้เล่นรู้จักสังเกตุรู้จักป้องกันอันตรายก็ไม่เกิดแล้วละคะ

ทักษะการรับส่งลูกในรูปแบบต่างๆ

1. เตะ รับส่งด้วยเท้าด้านในบนพื้น
วัตถุประประสงค์ของการเตะท่านี้คือเป็นการฝึกฝนท่าทางการเตะให้ออกจากตัว แต่ผู้เล่นจะต้องรู้ขนาด น้ำหนักของลูกตะกรอ้ิที่ถูกส่งมาด้วย มีวิธีปฏิบัติคือผู้เล่นยืนหันหน้าเข้าหากัน มีความห่างระหว่างกันประมาณ2เมตร ลักษณะของการท่าเตรียมพร้อมของการเตะด้วยเท้าด้านในผู้ที่รับตะกร้อจะยืนโดยเท้าที่ถนัดอยู่หลัง ลูกตะกร้อเล็กน้อย แล้วยกเท้าข้างที่ถนัดยกเหวี่ยงไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วเหวี่ยงเท้าเตะไปที่ตะกร้อที่อยู่ด้านหน้า ส่งไปยังคู่ของตัวเองทำแบบนี้ซ้ำหลายรอบเพื่อความชำนาญ

2. โยนแล้วเตะด้วยเท้าด้านในไปให้คู่ เป็นการฝึกความแม่นยำมีวิธีการฝึก คือผู้เล่นยืนหันหน้าเข้าหากันห่างกันประมาณ 2 เมตร ทั้งสองยืนในท่าที่เตรียมพร้อมโดยให้เท้าที่ถนัดอยู่ด้านหลังและมือข้างที่ถนัดใช้ถือลูกตะกร้อ จากนั้นโยนลูกขึ้นไปในอากาศจังหวะที่ลูกกำลังตกลงมาจะถึงพื้นให้ใช้เท้าข้างที่ถนัดเตะลูกตะกร้อไปยังคู่ของตนเอง และคู่ฝึกก็รับด้วยมือและทำกลับไปในลักษณะเดียวกัน

3. โยนตั้งแล้วเตะด้วยเท้าด้านในให้คู่ของตน ฝึกท่านี้เพื่อควบคุมลูกให้แม่นยำก่อนส่งไปยังคนอื่น มีวิธีปฏิบัติคือยืนหันหน้าเข้าหากันมีความห่างกันประมาณ 2เมตร ยืนในท่าที่เตรียมพร้อมให้มือข้างที่ถนัดถือลูกแล้วโยนลูกขึ้นไปในอากาศ เมื่อลูกตกลงมาให้ใช้เท้าข้างที่ถนัดเตะตั้งไว้ก่อนหนึ่งครั้งแล้วค่อยเตะไปยังคู่รับซึ่งคู่รับจะรับด้วยมือแล้วทำในลักษณะเดียวกัน